Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Tình hình triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp CCN Gia Vân và Khánh Thành

Tình hình triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Gia Vân và Khánh Thành

CCN Khánh Thành: có diện tích là 49,734ha, do Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh làm chủ đầu tư. CCN đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Quyết định số 2848/QĐ-BTNMT ngày 14/11/2017). Hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các Sở, UBND huyện, xã để nhận bàn giao mốc giới phục vụ công tác GPMB.

CCN Gia Vân: có diện tích là 46,76ha, do Công ty TNHH Thiên Phú làm chủ đầu tư; đến thời điểm hiện nay,CCN đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Quyết định số 2730/QĐ-BTNMT ngày 7/11/2017), CCN đã san lấp xong mặt bằng, xây dựng xong hệ thống cấp điện cho CCN. Hiện chủ đầu tư đã ép xong cọc Nhà máy xử lý nước thải tập trung của CCN, đang xử lý nền đường (lớp K 0,98).

Đinh Đạt