Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Tổ chức Hội nghị tập huấn về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp tại xã Ninh Vân

Ngày 28/11/2017 Thực hiện nhiệm vụ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp. Trung tâm Đầu tư phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về cơ chế chính sách phát triển cụm công nghiệp tại xã Ninh Vân , huyện Hoa Lư.

Nhằm triển khai thực hiện hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các văn bản hướng dẫn khác.

(Quang cảnh Hội nghị)

Trước đây việc quản l‎ý và phát triển các cụm công nghiệp được thực hiện theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 18/9/2009, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện đã nảy sinh bất cập như chưa có cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cho cụm công nghiệp, chưa tạo động lực thu hút các nhà đầu tư; công tác đầu tư, quản l‎ý hoạt động của các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn;… do đó Bộ Công Thương đã tham mưu cho Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP. Trong đó có một số điểm mới như xác định rõ mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng trong đó khuyến khích, ưu tiên doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư; nhiều chính chính sách ưu đãi, hỗ trợ hơn cho chủ đầu tư hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp như chính sách về miễn tiền thuê đất, xem xét hỗ trợ vay vốn tín dụng,…

Tại Hội nghị này, các đại biểu Doanh nghiệp, Hộ sản xuất đã được nghe đại diện của Trung tâm Đầu tư phát triển Cụm công nghiệp, Phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai những nội dung cơ bản của các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quản l‎ý, phát triển trên địa bàn, các quy định về bảo vệ môi trường. Thông qua hội nghị tập huấn các đại biểu đề xuất các ý kiến, giải pháp xuất phát từ yêu cầu thực tiễn qua đó giúp cơ quan quản lý nhà nước kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và thu thút đầu tư vào cụm công nghiệp.

Đinh Đạt