Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Công Thương 4 tỉnh, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

Trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Công Thương 4 tỉnh, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn.

(Quang cảnh buổi làm việc với Sở Công Thương Thái Bình)

Đoàn công tác Sở Công Thương Ninh Bình, Trung tâm Đầu tư phát triển cụm công nghiệp đã thực hiện chuyến công tác trao đổi, làm việc cùng các Sở Công Thương Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Với mục đích trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN), công tác xây dựng và tổ chức triển khai quy hoạch CCN. Nội dung về việc xây dựng và triển khai thực hiện cụ thể các quy định, chính sách, chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN. Công tác kêu gọi, thu hút đầu tư hạ tầng và đầu tư thứ cấp vào CCN, kinh nghiệm thực tế trong việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp trong CCN, công tác quản lý môi trường và hoạt động cung cấp các dịch vụ công cộng, tiện ích trong các CCN,...

Đinh Đạt