Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

Triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Năm 2017, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế của tỉnh ta vẫn phát triển toàn diện trên các lĩnh vực với tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 7,95%. Nhìn lại bức tranh kinh tế trong năm qua, lĩnh vực sản xuất công nghiệp có nhiều gam màu sáng với tổng giá trị sản xuất đạt gần 40,3 nghìn tỷ, tăng trên 25% so với năm 2016. Điều đó cho thấy quyết tâm phấn đấu của các ngành, các cấp, của cộng đồng doanh nghiệp, đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đưa giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng cao và về đích trước 1 tháng so với kế hoạch năm.

Có thể khẳng định, hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh trong năm qua diễn ra khá sôi động, sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tiếp tục được duy trì và có xu hướng phát triển tốt hơn năm trước do việc đổi mới, cải tiến và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. Một số ngành công nghiệp có giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng lớn như lắp ráp ô tô, sản xuất phân bón và sản xuất thiết bị điện tử có mức tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào kết quả chung của công nghiệp toàn tỉnh. Bên cạnh đó một số dự án sau thời gian đầu tư đã đi vào sản xuất như các nhà máy sản xuất, gia công giày dép của công ty TNHH sản xuất giày Chung Jye Việt Nam, công ty TNHH giày Athena Việt Nam; dự án nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu London Field đã thu hút được số lượng lao động lớn, góp phần tạo và giải quyết việc làm cho người lao động.

Nhằm tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động, năm qua cùng với các chính sách của nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nói chung và ngành công nghiệp nói riêng, tỉnh ta cũng đã ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp và triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ thị trường. Trong đó nổi bật là UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-BCSĐ ngày 13/2/2017 về tập trung chỉ đạo, lãnh đạo để phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh. UBND tỉnh cũng tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác thu hút, kêu gọi và hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào CCN. Trong năm đã thu hút được 6 dự án đầu tư thứ cấp vào các CCN: Gia Vân, Văn Phong, Cầu Yên, Mai Sơn, Ninh Phong (trong đó có 3 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký 1.206,5 tỷ đồng, diện tích đã cho thuê 31,1 ha, lao động dự kiến thu hút 4.675 lao động. Cùng với đó, các ngành chức năng cũng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp như: xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch khuyến công, xúc tiến thương mại; hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức hội chợ thương mại trong và ngoài nước, tuyên truyền quảng bá hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại...đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu...Công tác thông tin tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh.

Năm 2018, tỉnh ta tiếp tục phấn đấu nâng cao tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp với mục tiêu tăng trên 16,2% so với thực hiện năm 2017. Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, với các nhiệm vụ chủ yếu: Chú trọng triển khai thực hiện kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; thực hiện tốt chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; ưu tiên thu hút vốn đầu tư cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp và các vùng kinh tế ven biển, vùng đồi núi, vùng khó khăn; phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững; nâng cao chất lượng sản phẩm; khuyến khích thu hút các dự án có công nghệ cao, các lĩnh vực sản xuất sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường; nâng cao tỷ lệ nội địa hoá các sản phẩm gia công, lắp ráp; tăng cường thu hút và phát triển công nghiệp phụ trợ.

Tăng cường hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhà máy sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực hiện có, nhất là các sản phẩm: lắp ráp ô tô, kính nổi, thép... Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, công nghiệp phụ trợ ô tô và công nghiệp điện tử trở thành ngành kinh tế chủ lực, tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh; trong đó đặc biệt quan tâm tạo điều kiện để nhà máy sản xuất ô tô Thành Công phát huy cao nhất công suất thiết kế.

Năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XIV đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng GRDP đạt 8,21%. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, ngay từ những tháng đầu năm 2018, các cấp, các ngành tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng để thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh trong năm 2018.

Minh Châu (www.baoninhbinh.org.vn)