Trung tâm đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh ninh bình

website liên kết

  • Sở công thương
  • Sở xây dựng
  • Sở tài nguyên
  • Sở kế hoạch và đầu tư

bản đồ hành chính

  • Bản đồ hành chính

thư viện video

tin tức

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC VỚI NHÀ ĐẦU TƯ HÀN QUỐC TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP KHÁNH THƯỢNG HUYỆN YÊN MÔ TỈNH NINH BÌNH.

Sáng ngày 18/07/2019, Trung tâm Khuyến công Xúc tiến thương mại và Phát triển Cụm công nghiệp đã có buổi tiếp xúc, làm việc sau đó dẫn đại diện Nhà đầu tư Hàn Quốc đi tìm hiểu, khảo sát đầu tư tại Cụm công nghiệp Khánh Thượng – huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình.

(Ảnh hiện trường Cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô)

Cụm công nghiệp Khánh Thượng với quy mô dự án: về công suất thiết kế thuộc đất cho thuê phục vụ các dự án sản xuất, kinh doanh diện tích 37,14ha; Đất khu điều hành và hạ tầng kỹ thuật khác, diện tích 12,47 ha; hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 960m3/ ngày đêm tương đương 300.000m3/năm cùng với các điều kiện thuận lợi khác về hạ tầng, giao thông và ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về thuế nhập khẩu và ưu đãi về miễn giảm thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất…

                                                                                                            Đinh Nghĩa